Giấy cách điện

+ Giấy cách điện dạng cuộn (màu xanh lá)

+ Giấy cách điện dạng tấm ( màu đỏ)

+ Giấy kiếng xanh 6520

Thông tin chi tiết

– Giấy cách điện dạng cuộn (màu xanh lá) được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất máy biến áp, động cơ, thiết bị điện…
+ Chiều dày phổ thông: 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm
+ Khổ giấy: 1000mm x cuộn
+ Trọng lượng cuộn: từ 50Kg  60Kg
+ Cấp nhiệt độ: Cấp A – 105o C

– Giấy cách điện dạng tấm (màu đỏ) được sử dụng làm lớp cách điện, lót khe rãnh, miếng đệm…trong ngành sản xuất chế tạo động cơ điện…
+ Chiều dày phổ thông: 0.8mm, 1.0mm
+ Quy cách: 1000mm x 2000mm x tấm
+ Cấp nhiệt độ: Cấp A – 105o C

– Giấy kiếng xanh 6520 là vật liệu cách điện có 2 lớp: 1 mặt là giấy cách điện màu xanh lá và 1 mặt là phim Polyester. Được sử dụng làm vật liệu cách điện cho động cơ và máy biến áp, cách điện trong khe rãnh…
+ Chiều dày phổ thông: 0.20mm, 0.30mm (ngoài ra còn có 0.15mm, 0.25mm)
+ Khổ giấy: 1000mm x cuộn
+ Trọng lượng cuộn: từ 50Kg  60Kg
+ Cấp nhiệt độ: Cấp A – 105o C