Dầu biến thế

Công ty Đức Biên đang kinh doanh sản phẩm dầu biến thế từ hãng Vegalube (UAE). Sản phẩm tiêu biểu là loại dầu biến thế mã hiệu VTO60 NIS, sản phẩm đạt tiêu chuẩn IEC 60296 và đạt kết quả thử nghiệm tốt tại Công ty Thí nghiệm Điện lực Miền Nam
(SPC ETC).

Sản phẩm dầu VTO60NIS cũng đã được cung cấp đến một số nhà máy sản xuất Máy biến thế lớn tại thị trường Việt Nam.

Thông tin chi tiết

• Dầu biến thế Vegalube – UAE

Công ty Đức Biên đang kinh doanh sản phẩm dầu biến thế từ hãng Vegalube (UAE). Sản phẩm tiêu biểu là loại dầu biến thế mã hiệu VTO60 NIS, sản phẩm đạt tiêu chuẩn IEC 60296 và đạt kết quả thử nghiệm tốt tại Công ty Thí nghiệm Điện lực Miền Nam
(SPC ETC).

Sản phẩm dầu VTO60NIS cũng đã được cung cấp đến một số nhà máy sản xuất Máy biến thế lớn tại thị trường Việt Nam.