Men cách điện, tráng dây điện từ ELANTAS

– Mã hàng phổ thông: TONGVAR 355/40G
TEREBEC MT 533/39
TONGMID 595/34MB
TONGMID 595/36MB

– Cấp nhiệt độ: 200o C, 220o C
– Bao bì đóng gói 200kg/phuy

Thông tin chi tiết

Men cách điện (tráng dây điện từ) của hãng ALTANA (Đức) – sản xuất tại nhà máy Elantas Tongling (Trung Quốc) đang được công ty chúng tôi cung cấp đến các nhà máy sản xuất Dây cáp điện như Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi), Công ty CP Dây & Cáp điện TAYA Việt Nam (TAYA)…

– Mã hàng phổ thông: TONGVAR 355/40G
TEREBEC MT 533/39
TONGMID 595/34MB
TONGMID 595/36MB

– Cấp nhiệt độ: 200o C, 220o C
– Bao bì đóng gói 200kg/phuy